نقشه آدرس شعبه شهر قدس

پیام خود را برای ما ارسال کنید

راه های دیگر ارتباط باما

هایپر صنعتی اسدالهی – بازار:

مدیریت: آقای اسدالهی

تلفن تماس شعبه بازار:
۰۹۱۲۳۷۷۳۹۲۱
۳۳۹۲۰۶۵۰
آدرس شعبه بازار:
فروشگاه مرکزی شعبه بازار، خیابان ناظم الطبا پاساژ امام حسین،طبقه اول، پلاک ۶\۲

—————————————–

هایپر صنعتی اسدالهی – شهرقدس:

مدیریت: خانم حکیمی

تلفن تماس شعبه ۲:
۰۹۱۹۱۰۶۲۰۸۳
۴۶۸۹۹۵۲۱ – ۴۶۸۹۹۵۲۵
۴۶۸۷۰۲۸۸ – ۴۶۸۷۸۶۵۶
آدرس:
فروشگاه غرب شعبه ۲، کیلومتر ۲۰ جاده قدیم کرج، کاروانسرای سنگی، پلاک ۱۴۸

—————————————–

هایپر صنعتی اسدالهی – شعبه دبی:

مدیریت: خانم اسدالهی

تلفن تماس شعبه دبی:
۰۰۹۷۱۵۵۱۰۴۴۳۱۵
ایمیل:
atoosaasadolahi81@yahoo.com